Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

Betalingsvoorwaarden


De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw behandeling(en); of uw zorgverzekeraar vergoedt de behandeling(en) of u krijgt zelf een nota.