Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

Medisch dossier


Er wordt van uw klacht een medisch dossier aangelegd. Dit dossier zijn wij verplicht te maken en moet 15 jaar worden bewaard. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw dossier. Dit dossier bevat ook een afsluitend verslag voor uw verwijzende arts of huisarts, dat de gegevens van de behandeling bevat. Gegevens uit dit dossier worden alleen aan derden verstrekt, (bv. Arbo-diensten, letselschadebureaus) als u hierin toestemt middels een door u ondertekende verklaring.