Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

Fysiotherapie


De fysiotherapeut: de specialist in beweging!
Hier kunt u terecht voor de behandeling van klachten van het bewegingsapparaat. Of het nu gaat om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten als gevolg van een ongeval of ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt, uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u, zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten.

Belangrijke onderdelen van de fysiotherapeutische behandelingen zijn oefentherapie, massage-technieken en mobiliserende technieken. De behandeling wordt vaak ondersteund door huiswerkoefeningen. Ook kan er gebruik gemaakt worden van tape-technieken om het effect van de behandeling te verlengen. Door het geven van voorlichting over houdingen en bewegingen, wordt u zich bewust wat goed is voor uw lichaam, en wat problemen kan veroorzaken. Zo leert u voldoende en verantwoord te bewegen, zodat herhaling of verergering van klachten, ook op lange termijn, zoveel mogelijk voorkomen wordt.

De doelen die u met de fysiotherapeutische behandelingen wilt bereiken, worden door u en de behandelend fysiotherapeut samen vastgesteld. Het is belangrijk dat u zelf mee-werkt aan het behalen van deze doelen, door oefeningen te doen en adviezen op te volgen, maar ook door goed aan te geven wat u voelt, en uitleg te vragenwanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel. De fysiotherapeut is direct toegankelijk. Dit betekent dat u in de meeste gevallen geen verwijzing van uw arts of medisch specialist nodig hebt om bij een fysiotherapeut onder behandeling te komen. Deze doet dan eerst een screening, om te bekijken of er een indicatie voor fysiotherapie bestaat. Mocht in uw situatie een verwijzing toch nodig zijn, of is het op basis van uw klacht raadzaam om eerst een arts te raadplegen, dan geeft uw fysiotherapeut dat tijdens deze screening aan.

Natuurlijk is het ook nog altijd mogelijk om eerst een arts of medisch specialist te consulteren. Wordt u door hem of haar doorverwezen naar een fysiotherapeut, dan geeft hij u bij voorkeur een schriftelijke verwijzing mee. Alleen als u in het bezit bent van een schriftelijke verwijzing hoeven wij u niet te nogmaals te screenen, wat voor u zowel een tijdsbesparing als een kostenbesparing oplevert.