Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

Oedeemtherapie


Een oedeemfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich na de basisopleiding fysiotherapie gespecialiseerd heeft in de behandeling van lymfoedeem.

Lymfoedeem is een vochtophoping ten gevolge van een onvoldoende functionerend, of een defect lymfsysteem. Dit kan het gevolg zijn van een operatie waarbij lymfklieren zijn weggenomen, of door bestraling. Ook kan het defect aangeboren zijn. Bij het behandelen van lymfoedeem zijn er verschillende therapievormen. De oedeemfysiotherapeut zal gebruik maken van:

manuele lymfdrainage
compressietherapie in de vorm van bandageren/ zwachtelen en later een therapeutische elastische kous
lymfetaping
oefentherapie
ademhalingsoefeningen

adviezen met betrekking tot huidverzorging en leefregels

De oedeemfysiotherapeut is niet direct toegankelijk. Voor de behandeling van lymfoedeem dient u door uw huisarts of specialist verwezen te worden.