Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

Tarieven


Tarieven verrichtingen per 1 januari 2016

Reguliere zitting fysiotherapie € 32,50

Specialistische zitting
• manuele therapie
• oedeem therapie


€ 46,00
€ 56,00

Lange zitting

€ 50,00
Telefonische zitting € 15,00
Screening € 16,75
Intake en onderzoek na screening € 46,00
Screening en intake en onderzoek na screening € 62,75
Intake en onderzoek na verwijzing € 46,00
Toeslag behandeling aan huis

€ 15,00
Toeslag behandeling in inrichting

€ 7,60
Niet nagekomen afspraak € 32,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 69,50
Eenvoudige korte rapporten € 32,50
Tijdrovende rapporten

€ 72,50

Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.


Indien wij geen overeenkomst hebben met uw ziektekostenverzekeraar gelden afwijkende tarieven. Vraag hiernaar bij uw behandelend therapeut.