Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

Tarieven


Tarieven verrichtingen per 1 januari 2020

Reguliere zitting fysiotherapie € 34,50

Specialistische zitting
• manuele therapie
• oedeem therapie


€ 47,50
€ 58,25

Lange zitting

€ 52,50
Telefonische zitting € 15,00
Screening € 16,75
Screening en intake en onderzoek na screening € 64,25
Intake en onderzoek na verwijzing € 47,50
Toeslag behandeling aan huis

€ 15,00
Niet nagekomen afspraak € 34,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 69,50
Eenvoudige korte rapporten € 40,00
Tijdrovende rapporten

€ 75,00

Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.


Indien wij geen overeenkomst hebben met uw ziektekostenverzekeraar gelden afwijkende tarieven. Vraag hiernaar bij uw behandelend therapeut.