Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

Tarieven


Tarieven verrichtingen per 1 januari 2019

Reguliere zitting fysiotherapie € 33,00

Specialistische zitting
• manuele therapie
• oedeem therapie


€ 46,50
€ 56,50

Lange zitting

€ 50,50
Telefonische zitting € 15,00
Screening € 16,75
Screening en intake en onderzoek na screening € 63,75
Intake en onderzoek na verwijzing € 46,50
Toeslag behandeling aan huis

€ 15,00
Niet nagekomen afspraak € 33,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 69,50
Eenvoudige korte rapporten € 33,00
Tijdrovende rapporten

€ 72,50

Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.


Indien wij geen overeenkomst hebben met uw ziektekostenverzekeraar gelden afwijkende tarieven. Vraag hiernaar bij uw behandelend therapeut.