Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

Uw eerste afspraak


Uw eerste afspraak maakt u bij voorkeur telefonisch. U kunt ons daarvoor bereiken op telefoonnummer 0314 - 384846.

Mocht u ons niet rechtstreeks kunnen bereiken, dan verzoeken wij u een bericht achter te laten. Ons antwoordapparaat staat altijd voor u klaar, zodat wij met onze aandacht bij de behandeling kunnen blijven. Als u een bericht inspreekt en uw naam en telefoonummer achterlaat, nemen wij contact met u op.

Wanneer u een afspraak maakt kunt u de voorkeur uitspreken voor een van de therapeuten. Heeft u geen voorkeur, dan wordt u geplaatst bij die therapeut die op de kortst mogelijke termijn plaats heeft. Er wordt rekening gehouden met een eventuele specialisatie van een therapeut (manuele- of oedeemtherapie). Daarnaast bestaat de mogelijkheid de behandelingen aan huis te laten plaatsvinden. Hier moet dan wel een medische indicatie voor zijn. Tevens dient u dan in het bezit te zijn van een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist, waarop aangegeven wordt dat de behandeling aan huis moet plaatsvinden.

Bij uw eerste bezoek aan de praktijk dient u het volgende mee te nemen:

Indien aanwezig de verwijzing van uw huisarts of medisch specialist. U kunt echter ook rechtstreeks naar ons toe komen. In dat geval screenen wij of er een indicatie voor behandeling aanwezig is. Een enkele keer kan het voorkomen dat u dan alsnog geadviseerd wordt eerst uw huisarts te consulteren. In sommige gevallen, bijvoorbeeld na een operatie, is een verwijzing wel verplicht.
Een legitimatiebewijs


Verder is het raadzaam om voor uw eerste afspraak na te kijken of behandeling voor eigen rekening is, of dat uw ziektekostenverzekering de kosten vergoed. Tijdens de eerste behandeling proberen we inzicht te krijgen in uw klachten door vragen te stellen en een onderzoek naar houding en bewegingen uit te voeren. Het is noodzakelijk te weten wat uw klacht heeft veroorzaakt of nog laat voortduren. Bij eventuele onduidelijkheden nemen we, in overleg met u, contact op met uw huisarts of specialist. We stellen samen met u een behandelplan op.